Główna2024-02-01T12:43:29+00:00

Fundusz im. bł. Klemensa Szeptyckiego

Fundusz im. bł. Klemensa Szeptyckiego

IDEA

Polska wspiera Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją, solidaryzuje się z Ukraińcami i dokłada wszelkich starań, aby pomóc naszemu sąsiadowi w kwestiach społecznych i tych związanych z bezpieczeństwem.

W obliczu okrucieństwa rosyjskiej inwazji na Ukrainę, z inspiracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacja Solidarności Międzynarodowej podjęła decyzję o utworzeniu Funduszu im. bł. Klemensa Szeptyckiego. Celem Funduszu jest pomoc dzieciom, których oboje rodzice lub jeden z rodziców zginęli w wyniku działań wojennych oraz kobietom, które trafiły do rosyjskiej niewoli.

Za patrona Funduszu wybraliśmy bł. Klemensa Szeptyckiego – polskiego hrabiego, ukraińskiego mnicha-studytę, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, duchownego zamęczonego przez Sowietów w 1951 roku i wyniesionego na ołtarze przez Jana Pawła II. Był to człowiek, który całe swoje życie poświęcił chrześcijańskiej służbie, a opieka nad osieroconymi w I wojnie światowej dziećmi, poprzez zakładanie dla nich sierocińców i szkół, stała się jednym z priorytetów w działalności jego zakonu.

Wierzymy, że bł. Klemens Szeptycki jest wyrazicielem polsko-ukraińskiej solidarności i będzie dla nas najlepszym drogowskazem w działaniach na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

Patron

bł. Klemens Szeptycki

„Zarówno wiara, jak i nadzieja są naszymi przewodnikami podczas podróży ziemskiej”. Tak mówił bł. Klemens – człowiek, który łączy w sobie dwa narody: polski i ukraiński; duchowny, który wykazał się ogromną odwagą w czasie II wojny światowej ratując Żydów, Polaków i Ukraińców przed zagładą.

Droga życiowa błogosławionego Klemensa nie była ani prosta, ani łatwa. Był polskim arystokratą i politykiem, duchownym katolickim obrządku greckokatolickiego: hieromnichem i archimandrytą, błogosławionym Kościoła katolickiego oraz Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.

Klemens Szeptycki, właściwie Kazimierz Maria Szeptycki, urodził się 17 listopada 1869 roku we wsi Przyłbice (nieopodal Lwowa). Pochodził z rodziny Szeptyckich i Fredrów – rodów województwa ruskiego Korony Królestwa Polskiego, a później Królestwa Galicji i Lodomerii. Jego ojcem był hrabia Jan Szeptycki, a matką córka komediopisarza Aleksandra Fredry – Zofia.

Fundusz

Wsparcie finansowe z Funduszu im. bł. Klemensa Szeptyckiego zostanie udzielone dzieciom do 18. roku życia, których oboje rodzice lub jeden z rodziców zginęli wskutek działań wojennych w Ukrainie.

Wsparcie finansowe oraz wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny do Polski przysługuje kobietom, które zostały uwolnione z rosyjskiej niewoli. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest posiadanie obywatelstwa ukraińskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia znajdują się na ukraińskojęzycznej wersji strony.

Operator Funduszu

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (Solidarity Fund PL) jest fundacją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Została powołana w 1997 roku z inicjatywy Prezydenta RP, który sprawuje nad nią patronat honorowy. Głównym zadaniem Fundacji jest realizacja projektów współpracy rozwojowej. Obszarem priorytetowym działań Fundacji są kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Fundacja kładzie nacisk na wspieranie przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej, zasady dobrego rządzenia, dzielenie się polskimi doświadczeniami transformacji gospodarczej i ustrojowej, a także wspiera wolne media i organizacje broniące praw człowieka.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej realizując swoje działania w Ukrainie koncentruje się na wspieraniu reform sektorowych w zakresie usług społecznych, systemu edukacji i profesjonalnego kształcenia zawodowego.

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, Fundacja udziela pomocy humanitarnej we współpracy m.in. z Komisją Europejską i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przekazuje pakiety z żywnością i artykułami higienicznymi, doposaża straże pożarne w niezbędny sprzęt, pozyskuje i przekazuje ambulanse i środki medyczne, dostarcza Ukraińcom agregaty prądotwórcze niezbędne w obiektach infrastruktury cywilnej, które zostały odcięte od energii w wyniku działań wojennych.

Strona www FSM i strona www Przedstawicielstwa w Ukrainie.

Informacje o projekcie

Projekt jest finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji  zadania publicznego pod nazwą „Program wsparcia dla ukraińskich dzieci i kobiet w obliczu wojny w Ukrainie – kontynuacja działań zainicjowanych w 2022 roku”. Kwota dofinansowania 8 877 325 zł, całkowita wartość projektu wynoszą 8 877 325 zł. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego oraz organizację turnusu wypoczynkowego w Polsce.

About My Work

Phasellus non ante ac dui sagittis volutpat. Curabitur a quam nisl. Nam est elit, congue et quam id, laoreet consequat erat. Aenean porta placerat efficitur. Vestibulum et dictum massa, ac finibus turpis.

Recent Works

Recent Posts